گاهی دیگران نا معقول و غیر منطقی و خود پرست هستند، بهر حال آنها را ببخش.
اگر مهربانی کنی آنها ممکن است تورا متهم به داشتن انگیزه های پنهانی و یاخود خواهی کنند، بهر حال مهربانی کن
اگر موفق باشی دوستان دروغین و دشمنان راستین نصیبت خواهد شد، به هر حال موفق شو.
اگر درستکار و رک باشی ممکن است عده ای سوء استفاده کنند، بهر حال درستکار و رک گو باش.
چیزی را که سالها طول کشید بسازی عده ای ممکنست یک شبه نابود کنند، بهر حال سازندگی کن.
اگر شادمانی و آرامش بدست آوری کسانی بتو حسادت خواهند ورزید، بهر حال شادمان و آرام باش.
نکوکاری امروز ترا ممکن است مردم فردا از یاد ببرند، بهر حال نکوکاری کن.
بهترین خود را به دنیا میدهی و ممکنست کافی نباشد، بهر حال بهترین خود را به دنیا بده.
نگاه کن و ببین بهر حال راجع به تو و دیگران نیست، هر چه هست بین تو و پرودگار است.

/ 13 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمانه

حیف حیف که خودت هش مثاقلم به اینا عمل نمی کنی حیف ای دریغاااااا حیف عجب!!!!

مرضیه

سلااام همه چی بین من و خدایم هست... خيلی قشنگ و زيبا بود... در نوشته ات يه عالمه حرف بود... ... موفق باشی دوست خوبم

اردشير

سلام خيلی جالب و دلنشينه . شايد من زياد درکم درست نباشه ولی به نظرم بين جمله آخر و يکی مونده به آخر يه تناقضی داره اگه قرار باشه همه چيز بين من و خدام باشه پس نميشه بهترين چيزهارو به دنيا داد ! انصافا متنتون دلنشينه . بااجازه برای خودم کپی ميکنم . عيد هم مبارک باشه

اردشير

سلام دوباره کشته مرده اون دعاتونم هميشه و همه وقت ! اينکه خدا عاقبت هممون رو ختم به خير کنه ...

مينا

°°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/______________________\~~~ ~~~~سلام ~~~~~/ _________ _________ _\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ خوبی عزیزم ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`* •~-.¸.....آپم *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~- .¸..................... بدوبیا منتظرم

مينا

°°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/______________________\~~~ ~~~~سلام ~~~~~/ _________ _________ _\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ خوبی عزیزم ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`* •~-.¸.....آپم *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~- .¸..................... بدوبیا منتظرم

مينا

°°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/______________________\~~~ ~~~~سلام ~~~~~/ _________ _________ _\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ خوبی عزیزم ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`* •~-.¸.....آپم *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~- .¸..................... بدوبیا منتظرم