به کودکی گفتند: عشق چيست؟ گفت: بازی.

به نوجوانی گفتند: عشق چيست؟ گفت:رفيق بازی.

به جوانی گفتند: عشق چيست؟ گفت: پول و ثروت.

به پير مردی گفتند: عشق چيست؟ گفت: عمر.

به عاشقی گفتند: عشق چيست؟

چيزی نگفت؛ آهی کشيد و سخت گريست.

/ 6 نظر / 8 بازدید
پينکی

الهی که از درد عاشقی نبينم به ماتم نشسته دل

هانيه

نکن همچين من طاقت ندارم

پارميدا

سلام خاله مرضی مرسی چشماتون قشنگ ميبينه

زکيه

قشنگ بود. شاد باشيد.

نسرين

وطن پرستيت تو وبلاگ من گل مي كنه ها...