قول خداوند

اگر کسی تنها به من، و به من بينديشد و هميشه و همه جا مرا ستايش کند، هر آنچه را ندارد به او خواهم بخشيد و از آنچه دارد مراقبت خواهم کرد.

/ 6 نظر / 10 بازدید
سعيده

عزيزم تو محبت کن بدون اونکه انتظار محبت داشته باشی..اون وقت ميبينی که همه به سوی تو هستن...

روح الله

هميشه و همه جا مرا ستايش کند...کاش بتونيم

مهاجر

دیروز ها کسی را دوست داشتیم این روز ها دلتنگی این روزها تنهایی تنها........ تمام عمر ما به همین سادگی گذشت. همین!!!!!

مرضيه

قول خداوند حق است...... خدا به وعده هايی که ميده عمل ميکنه،اين ماييم که بايد به قولمون عمل کنيم......... موفق باشی...

زکيه

( اگر کسی تنها به من، و به من بينديشد و هميشه و همه جا مرا ستايش کند... ) برای اينکه آدم به اين مرحله برسه بايد خيلی تلاش کنه ِ به اين راحتيام نيست. اميدوارم که بتونيم دوست عزيز برای منم دعا کنيد موفق و شاد باشيد.