عاشق حقیقی در سودای وصل نیست.

عشق را بند و مرزی نیست.

عشقی که بتوان برای آن جایگزینی ساخت عشق نیست.

آه؛ نه!

عشق؛ نشانی جاودانه است ...

/ 4 نظر / 7 بازدید
مهاجر

اما خداي دل در آخرين سفر در آيينه به حز دو بيكرانه كران به جز زمين و آسمان چيزي نمانده است گم گشته ام ‚ كجا نديده اي مرا ؟ همين!!!!!!!!!

حمید شریعتی

سلام خوشم اومد جالب بود فقط یه سوال من بلد نیستم جلب توجه نکنم. برای همین همه به چشم دیوونه به من نگاه می کنند