دوست داشتن برتر از عشق

عشق جنون است و جنون چیزی جر خرابی وپریشانی فهمیدن و اندیشیدن نیست. اما دوست داشتن در اوج معراجش، از سر حدعقل فراتر می رود و فهمیدن و اندیشیدن را نیز از زمین می کند و با خود بهقله بلند اشراق می برد.

عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد.

عشق تنها یک فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق.

عشق در دریا غرق شده است و دوست داشتن در دریا شناکردن.

عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن می دهد.

عشق همواره با شک آلوده است و دوست داشتنسراپا یقین است و شک ناپذیر. از عشق هرچه بیشتر بنوشیم، سیراب تر می شویمو از دوست داشتن هرچه بیشتر، تشنه تر. عشق هرچه دیرتر می پاید کهنه تر میشود و دوست داشتن نوتر.

عشق نیرویی است در عاشق که او را به سویمعشوق می کشاند و دوست داشتن جاذبه ای است در دوست که دوست را به دوست میبرد. عشق تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.

عشق رو به جانب خود دارد، خودخواه است وخودپا و حسود، و معشوق را برای خویش می پرستد و می ستاید اما دوست داشتنرو به جانب دوست دارد، دوست خواه است و دوست پا و خود ر ا برای دوست میخواهد و او را برای او دوست می دارد و خود در میانه نیست.

آری...که دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز، خود را تا سطح بلندترین قله عشق های بلند، پایین نخواهم آورد.

دکتر علی شریعتی

/ 4 نظر / 16 بازدید
fall out girl

سلام خيلي قشنگ مينويسي اميدوارم موفق باشي يه سري به ما هم بزن باي تا هاي[لبخند][گل]

سمانه

تا که عاشق نبودی، شاید حسش نمی کردی اما حالا چی، درک می کنی کاملن مگه نه! [شوخی]

اردشیر

سلام مرضیه خانم خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی بزرگ رو . حالا چه دوست داشته باشیم و چه عاشق خدا کنه اهل دوست داشته شدن و معشوق بودن هم باشیم ! موفق باشین

مهدی بوترابی

با سلام و احترام / از ابراز همدردي و لطف شما متشكرم. هميشه شاد و موفق باشيد[گل]