مرغ مهاجر

   

آموخته های کوچک من

آموخته ام که هميشه کسی هست که به ما احتياج دارد.

آموخته ام که انسان های بزرگ هم اشتباه می کنند.

آموخته ام که هميشه هميشه بخندم.

آموخته ام که به انسان ها به عنوان سکوی پرتاب نگاه نکنم.

آموخته ام که هرگاه که ترسيده ام شکست خورده ام.

آموخته ام که غرور انسان ها را هرگز نشکنم.

آموخته ام که هرگز وابسته کسی نباشم.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ در دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥