مرغ مهاجر

   

کشتی زندگی

اگر بدانی ...

چه کسی کشتی زندگی را از ميان موج های سهمگين روزگار به ساحل آرام روياهايت رسانده است؟

پدرت را می پرستيدی.

مثل من


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ در دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥