مرغ مهاجر

   

 

بار تو، وزن سنگین همه معایبی است که در دیگران یافته ای. پس دیگر چرا گله می کنی؟ مگر خودت این معایب را نیافته ای و کشف نکرده ای؟پس تماماً متعلق به خود توست.

 صحبت در باره پلیدی باعث بروز پلیدی می شود، هر چه بیشتر به شر توجه کنید، بر شرّ آن می افزایید.

 

      هر عیبی را که در دیگران ببینید، همان عیب یا نقصی مشابه را به زندگی فرا می خوانید.

 

      ایراد گرفتن از دیگران سبب می شود که خودتان با نفی و انکار روبرو شوید.

 

زخمها و آزارهای گذشته و حال را ببخشایید. فقط به خاطر خودتان. و گرنه روحتان می فرساید و به تباهی کشیده می شود.

 

دلیل اینکه گاه مردم مارا می آزارند این است که روح آنها توجه الهی و دعای خیر ما را می جوید، اگر برای آنها برکت و آمرزش بطلبیم، دیگر آزارمان نمی دهند. از زندگیمان بیرون می روند و خیر و صلاحشان را جایی دیگر می یابند.

 

کاترين پاندر

 


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ در سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥