مرغ مهاجر

   

حرمت

حرمت اعتبار خویش را

هرگز در میدان مقایسه خود با دیگران مشکن

تنها تو میدانی که

بهترین در زنگانیت چگونه معنا می شود.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ در یکشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٧