مرغ مهاجر

   

شعر

گل سرخ نیست، بلکه عطر آن است

دریا نیست، بلکه خروش آن است 

من نیستم، بلکه چیزی است که مرا وادار به آنچه دیدن و شنیدن و احساس کردن میکند که نثر به آن قادر نیست.  


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ در جمعه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧