مرغ مهاجر

   

چه حکمتی است

وقتی نگاه می کردم

از گل به خار رسیدم

با خود گفتم

پروردگارا؟

چه فلسفه ای ست

در این همسایگی

و چه حکمتی ست

در این بیگانگی


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ در شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٦