مرغ مهاجر

   

دانه باشیم نه سیب

در میان هر سیب دانه محدودیست
در دل هر دانه سیب ها نامحدود
جیستانیست عجیب
دانه باشیم نه سیب


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ در دوشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٦