مرغ مهاجر

   

 

دیگر تبار تیره انسان برای زیست.

محتاج قصه های کودکانه نیست.

ما ذهن پاک کودک معصوم را

با قصه های جن و پری

و قصه های نور، آلوده می کنیم.

آیا هنوز هم،

دلبسته کالسکه زرینی؟

آیا هنوز هم،

در خواب ناز، قصه های طلایی را

- می بینی؟


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ در دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥