مرغ مهاجر

   

 

هميشه افرادی هستند که تو را می آزارند، با اين حال همواره به ديگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده، دوباره اعتماد نکنی.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ در یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥