مرغ مهاجر

   

 

چيزهای جدی را آسان بگيريد و چيزهای آسان را جدی بگيريد.

اين چيزهای کوچک است که به حساب می آيد.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ در شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٥