مرغ مهاجر

   

قول خداوند

اگر کسی تنها به من، و به من بينديشد و هميشه و همه جا مرا ستايش کند، هر آنچه را ندارد به او خواهم بخشيد و از آنچه دارد مراقبت خواهم کرد.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ در دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٥