مرغ مهاجر

   

 

به کودکی گفتند: عشق چيست؟ گفت: بازی.

به نوجوانی گفتند: عشق چيست؟ گفت:رفيق بازی.

به جوانی گفتند: عشق چيست؟ گفت: پول و ثروت.

به پير مردی گفتند: عشق چيست؟ گفت: عمر.

به عاشقی گفتند: عشق چيست؟

چيزی نگفت؛ آهی کشيد و سخت گريست.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ در چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٥