مرغ مهاجر

   

 

ديوانه بمانيد؛ اما مانند عاقلان رفتار کنيد

خطر متفاوت بودن را بپذيريد؛ اما بياموزيد که بدون جلب توجه متفاوت باشيد.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ در یکشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٥