مرغ مهاجر

   

 

هرگاه قلبت از تبعيض به ستوه آمده بود؛

به کوهستان برو و خدا را فرياد کن ...

هنوز هم جای اميدواری هست؟!

پاسخت را زودتر از آن چه فکر می کنی می دهد که ...

آری هست!!!


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ در چهارشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٥