مرغ مهاجر

   

 

ما همان می شويم که تمام روز به آن می انديشيم. (نايتينگل)

آنچه به پروردگار مديونيم دوست داشتن ديگران است. (لاکوردر)

کسی که دارای عزم راسخ است جهان را مطابق ميل خود عوض می کند. (گوته)

مردی که کوه را از ميان برداشت اول شروع به برداشتن سنگ ريزه ها کرد. (؟)

بزرگترين پاداش دعا رسيدن به آرامش است. (بيل دبيلو)

به خاطر داشته باش که هرکس را که ملاقات می کنی در هاله ای نامرئی قرار دارد که روی آن نوشته به من توجه کن کاری کن که من احساس کنم برای خودم کسی هستم. (؟)


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ در پنجشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٥