مرغ مهاجر

   

 

دیگر تبار تیره انسان برای زیست.

محتاج قصه های کودکانه نیست.

ما ذهن پاک کودک معصوم را

با قصه های جن و پری

و قصه های نور، آلوده می کنیم.

آیا هنوز هم،

دلبسته کالسکه زرینی؟

آیا هنوز هم،

در خواب ناز، قصه های طلایی را

- می بینی؟


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ در دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥

 

هميشه افرادی هستند که تو را می آزارند، با اين حال همواره به ديگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده، دوباره اعتماد نکنی.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ در یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥